Plush Cuddle Dog Bed

๐Ÿถ PERFECT FOR YOUR PINT-SIZED FURKID: This dog/cat bed is designed for small breed dogs, cats and other pets. It is the coziest place to snuggle up (other than your lap)

๐Ÿ’ค FOR BETTER SLEEP: Your furry friend will love these elevated cat/dog beds, with their raised rims providing a calming sense of security, head/neck support and joint/muscle pain relief; vegan faux shag fur for softness that sends your darling straight to slumberland; as well as a super cozy donut shape for your furry friend to naturally burrow and nestle inside for restful sleep and improved behavior.

๐Ÿ’ง WATER AND DIRT-RESISTANT BOTTOMS: This pet bed is thoughtfully designed with a water and dirt-resistant bottom, meaning that accidental messes will be prevented from reaching your floor - hooray to easy cleaning up!

๐Ÿงผ EFFORTLESS TO CLEAN AND MAINTAIN: The faux fur shell of these dog/cat beds & furniture are conveniently removable and machine washable on gentle cycle and tumble dry on low heat. Minimal hassle for you and optimal hygiene for your best friend - yay! Pro tip: do not leave small dog bed to air dry as this will lead to the tangling and matting of shag fur.

๐Ÿš— ULTRA LIGHTWEIGHT AND PORTABLE: This small dog bed is lightweight and can easily fit into your trunk, so even when you bring along your furry best buddy on a camping or traveling trip, it'll still have a familiar, fluffy place to rest. 24 inches in diameter.

Buy on Amazon

Price Calculator

Total : $ 0.00
Please enter zipcode
Estimated Total : $ 0.00
product half

Just add water!

WAAV is the only just-add-water sanitizing sprayer that creates its own cleaner and disinfectant, on demand! As long as you have tap water, you’ll never run out.

spray

100% safe and all-natural

All-natural, 100% water-based sanitizer & disinfectant with NO toxins, carcinogens, or chemicals. So safe, it’s even FDA-allowed for use on all food!

awareness

1,500% cheaper than
“traditional” chemicals

The WAAV sanitizing sprayer has an average lifespan equivalent to TWELVE HUNDRED 16-ounce bottles of chemical-based spray. That equals a whole pile of saved cash.

WAAV sanitizing sprayer

Buy it once– and create over (1,200) 16-oz bottles of
sanitizing, disinfecting, deodorizing, and cleaning solution.

BUY IT NOW!

Love, Hotbrands

5.0 out of 5.0

Based on 124 reviews

5 Star124
4 Star0
3 Star0
2 Star0
1 Star0

First Lastname

OH, United States

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus consequat orci ac ultrices. Fusce et vehicula purus, ut vehicula nulla. Donec congue tristique rutrum. Etiam et sagittis nibh. Sed ultricies velit lectus, at pellentesque sem elementum et. Aenean fringilla, metus ac vestibulum lobortis, felis nisl molestie risus, dignissim sagittis felis nisi ac lacus. Nunc vel libero dui.”

First Lastname

OH, United States

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus consequat orci ac ultrices. Fusce et vehicula purus, ut vehicula nulla. Donec congue tristique rutrum. Etiam et sagittis nibh. Sed ultricies velit lectus, at pellentesque sem elementum et. Aenean fringilla, metus ac vestibulum lobortis, felis nisl molestie risus, dignissim sagittis felis nisi ac lacus. Nunc vel libero dui.”

First Lastname

OH, United States

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus consequat orci ac ultrices. Fusce et vehicula purus, ut vehicula nulla. Donec congue tristique rutrum. Etiam et sagittis nibh. Sed ultricies velit lectus, at pellentesque sem elementum et. Aenean fringilla, metus ac vestibulum lobortis, felis nisl molestie risus, dignissim sagittis felis nisi ac lacus. Nunc vel libero dui.”